יום שני, 21 בדצמבר 2009

HTML של המשחק קלאב פינגווין (ניתן להעתיק לבלוגים ולאתרים ולהדביק בפריסה בהוספת HTML)

<div id="D_F_GameSection" style="height: 95%;">
    
      <object type="application/x-shockwave-flash" id="club_penguin" name="club_penguin" class="disney_land_clubpenguin_player" data="http://media1.clubpenguin.com/play/v2/client/club_penguin.swf?cacheVersion=1419033600" width="100%" height="100%" style="visibility: visible;"><param name="menu" value="false"><param name="quality" value="high"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="play=http://media1.clubpenguin.com/play/&amp;client=http://media1.clubpenguin.com/play/v2/client/&amp;content=http://media1.clubpenguin.com/play/v2/content/&amp;games=http://media1.clubpenguin.com/play/v2/games/&amp;connectionID=cp45815&amp;lang=en&amp;a=0&amp;p=1&amp;nau=&amp;nal=&amp;nas=&amp;nad=&amp;phrasechat=https://api.disney.com/social/autocomplete/v2/search/&amp;isAS3WebServicesOn=true&amp;cacheVersion=1419033600&amp;tid=e04eb358-687f-45bc-9514-672ff657f4ef&amp;bid=11fa58c5-7f30-4b3b-9277-7e74134514ab"></object>
      <div id="MPClient"></div>
    </div>

יום שלישי, 21 באפריל 2009

הסקר החודשי!

שלום לכולם,
הסקר החודשי הראשון יהיה לחודש ינואר!

כרגע ניתן להגיב לסקר לחודש אפריל!
כתבו בתגובות את הסעיף (א', ב',או ג') המועדף עליכם!